Parquets Granados

Empresa instal·ladora i reparadora de parquets de Terrassa.  
Com es pot comprovar, l'estètica queda totalment ajustada a la que el client necessita i els continguts fets a mida. En aquesta ocasió, el disseny gràfic ha anat a càrrec del nostre col ·laborador Quimera Solucions Visuals.

Avís legal