Decibel Produccions

Creació: 09/2007
Actualització: 08/2017
Etiqueta: Presencial

Productora d'esdeveniments, concerts i espectacles variats. És una divisió de la nostra mateixa empresa dedicada al servei integral de la producció de qualsevol tipus d'esdeveniment, públic o privat.

A l'agost de 2017 hem actualitzat la imatge, l'hem fet responsive i hem fet gestionable l'apartat de feines fetes.

Avís legal