Intranet Transport Escolar V. Occ.

Aplicació online que permet gestionar les dades dels alumnes inscrits al servei de Transport Escolar, gestionar les rutes i assignar-les. També permet generar els carnets en PDF per a impressió i enviar notificacions individuals o col·lectives per rutes o municipis via SMS.

Té diversos nivells d'usuaris amb permisos i funcionalitats diferenciades.

Durant el període d'inscripcions s'obre un petit espai públic des d'on es poden inscriure alumnes.

Avís legal